PRÁVNÍ A REALITNÍ SLUŽBY

 

 • právní porady související s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za služby
 • smluvní zajištění vymáhání dluhů
 • dohody na splátkách, přípravy žalob
 • vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
 • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech
 • výběrové řízení a uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny
 • zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků
 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby
 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu
 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti
 • poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých, podnajatých bytů a neb.prostor ve spravované nemovitosti

Mám zájem o službu

Máte zájem o naše služby nebo se chcete na něco zeptat? O jakou službu máte zájem zájem? Napište nám