Technická správa

 

Pasportizace

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků

Média

 • smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti – el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • vedení evidence vodoměrů
 • zajištění odpočtů měřidel spotřeby teplé užitkové vody, studené vody, případně jiných měřidel pro účely vyúčtování.
 • vypracování energetického plánu za účelem úspory elektrické energie

Havarijní služba

 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby (voda, plyn, elektro apod.)

Úklid

 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů a chodníků přiléhajících k nim, včetně údržby zeleně na souvisejících pozemcích.

Dokumentace

 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • vedení a archivace majetkoprávní a stavebně technických dokumentací spravovaných nemovitostí.
 • vedení a archivace veškerých podkladů, dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem.

Revize

 • zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů)
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany  a BOZP

Opravy

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti
 • roční vyhodnocení stavebně technického stavu svěřených nemovitostí a vypracování věcného plánu rozvoje, údržby a oprav jehož součástí je návrh finančního plánu na pokrytí nákladů na opravy a údržbu
 • zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby domů, bytů a nebytových prostor
 • následná kontrola provedených oprav
 • předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce.
 • zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb či nástaveb
 • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu
 • zajišťujeme výběrové řízení na stavební firmy, dodavatele a investory ( vše veřejně na web.stránkách )
 • vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob
 • spolupráce na případných reklamacích
 • spolupráce případně zastoupení majitele nemovitosti v jednání se stavebními úřady ve věcech oprav nemovitosti

Mám zájem o službu

Máte zájem o naše služby nebo se chcete na něco zeptat? O jakou službu máte zájem zájem? Napište nám