Údržba zeleně

 

Na základě inventarizace zelených ploch a výsadeb nabízíme podrobné individuální vypracování celoroční údržby nebo jednorázovou jarní a podzimní údržbu.

 

Péče o vzrostlé stromy a keře a jejich řez

 • výchovný řez – hlavním cílem zásahu je zapěstování a tvarování koruny jedinců
 • bezpečnostní řez – zaměřený na zlepšení provozní bezpečnosti
 • zdravotní řez – je komplexní opatření zaměřené, kromě zlepšení provozní bezpečnosti, především na posílení vitality ošetřovaného jedince
 • redukční řez – používáme v případě potřeby zakrácení nebo odstranění větví nebo části stromu v souvislosti s provozními podmínkami, např. stromy v blízkosti elektrických vedení nebo nad komunikacemi, případně rostoucí v bezprostřední blízkosti budov
 • péče o památné stromy – vyvazování korun, zastřešování dutin a prasklin, sanace dutin

 

Stříhání živých plotů

Živé ploty se musí pravidelně stříhat a tvarovat, jinak by se nepěkně rozrostly a zabíraly by příliš mnoho místa. Pěstovaný plot vyžaduje stříhání dvakrát v roce – zpravidla v červnu a poté v srpnu.Opadavé druhy se většinou stříhají na konci podzimu po opadu listů, nebo v předjaří.

 

Rekonstrukce a regenerace stávajících trávníků

 • sekání – pravidelným sekáním zajistíme kvalitu a především hustotu vašeho trávníku
 • vertikulace neboli provzdušňování – je nutné provádět u těch trávníků, které jsou soustavně namáhány naší činností. Soustavným sešlapáváním se půda utuží a provzdušnění nestačí obnovit ani přirození živočichové jako jsou např. žížaly. Vertikulace spočívá v narušení drnu a povrchu půdy svislým řezem, kdy dochází opět ke zkypření a provzdušnění půdy a odstranění zbytků posečené travní hmoty. Je prováděno na jaře
 • postřiky trávníků proti plevelům – používáme herbicidy na dvouděložný plevel. Podle druhového složení plevelů a množství jednotlivých plevelů stanovíme, který z přípravků použijeme na likvidaci dvouděložného plevele
 • hnojení, dosévání – používáme buďto pevná hnojiva nebo kapalná. Přímo na stanovišti určíme, které pro vás bude to nejlepší a aplikujeme ho na pozemek. Toto je ideální provádět dvakrát ročně – na jaře a na podzim. V tuto dobu je nejvíce srážek a hnojiva se dostanou rychleji do půdy

 

Likvidace zeleně

 • kácení stromů – provádí se obvykle v období vegetačního klidu (listopad – březen). Provádíme klasické kácení, kdy v okolí stromu není překážka a strom jde položit rovnou ze země nebo rizikové kácení v blízkosti elektrovodů, budov atd.
 • likvidace keřových a ruderálních porostů – provádíme křovinořezy
 • likvidace pařezů – provádíme frézováním – pařezy jakéhokoliv průměru odstraníme bez nutnosti použít těžkou zemní mechanizaci
 • likvidace dřevní hmoty – provádíme štěpkováním až do průměru 15 cm
 • ekologická likvidace biologického odpadu – skládkováním

Mám zájem o službu

Máte zájem o naše služby nebo se chcete na něco zeptat? O jakou službu máte zájem zájem? Napište nám